judges-gavel-scale-justice-black-table.jpg

ליטיגציה אזרחית

עו"ד צעדה בעל ניסיון רב בתחום הליטיגציה האזרחית וייצג בעלי דין רבים - הן תובעים והן נתבעים. 

עו"ד צעדה צבר בניסיונו המשפטי מאות שעות דיונים בערכאות משפט אזרחיות שונות, וזכה בקרב לקוחותיו לשם של ליטיגטור מן המעלה הראשונה.

עו"ד צעדה מתייחס לכל תיק כעוול שהוא נדרש לתקן. בבערה פנימית ועם חתירה בלתי נלאית להשגת המטרות הוא מייצג את לקוחותיו באכפתיות ובנאמנות.

לקוחות מעידים, כי במהלך הדיונים בבית הדין ובבית המשפט, עורך דין צעדה נלחם בשבילם ללא מורה וללא חת, מתוך בקיאות בחומר המשפטי והעובדתי על בוריו, ומתוך חתירה בלתי מתפשרת למיצוי זכויותיהם עד השגת המטרה המיוחלת.

"אתם צריכים שזה יבער בכם. רעיון, או בעיה, או עוול שאתם רוצים לתקן. אם אתם לא מלאי תשוקה מספיק למשהו מההתחלה, לעולם לא תדבקו בו". "הדרך היחידה לעשות עבודה מצוינת היא לאהוב את מה שאתם עושים".

סטיב ג'ובס.