judges-gavel-scale-justice-black-table.jpg

דיני עבודה

עו"ד אליהו צעדה הינו בעל ניסיון רב והצלחות מוכחות בתחום דיני העבודה. עו"ד צעדה התמודד בהצלחה רבה בתיקים מורכבים אל מול הגופים המובילים במשק, ומשרדי עורכי דין המובילים בארץ.

עו"ד צעדה רכש ניסיון רב בייצוגם של עובדים ומעסיקים ובהופעה בבתי הדין לעבודה. עו"ד צעדה הגיע להישגים מרשימים, וביניהם השבת פיצויים לעובדים בשווי מצטבר של מיליוני ש”ח. עו"ד צעדה ייצג בתיקים מורכבים בתחומים שונים, לרבות אפליית עובדים, פיטורין בזמן הריון, הטרדות מיניות במסגרת העבודה, פיטורים שלא כדין ועוד.

לעו"ד צעדה בקיאות מרשימה בהוראות החוק, בפסקי הדין הרלוונטיים, ובהכרת צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים על בוריים.

עו"ד צעדה אף מלווה עובדים בהליכי שימוע ובהופעה בפני וועדות פריטטיות.

מעסיק?

עו"ד צעדה מספק למעסיקים שקט נפשי בהימנעות מבעיות עתידיות, מיגור בעיות קיימות, וחיסכון מקסימלי בתשלומים נדרשים. זאת, על ידי מתן ייעוץ שוטף ורציף למעסיקים בכל שלבי העסקת העובדים.
מעסיקים אשר ילוו משפטית על ידי משרדנו, ימנעו מעצמם תשלומי עתק לעובדיהם בגין זכויות אשר הם אינם מודעים לקיומן.

עובד?

עו"ד צעדה מאפשר לעובדים לקבל את מלוא זכויותיהם הנגזלות והעשוקות, ואף דואג שיקבלו את הפיצוי המתאים והמקסימלי על הליכי פיטורים שלא כדין. לקוחותינו המרוצים יעידו על חתירתנו הבלתי מתפשרת למיצוי זכויותיהם.

"כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה"

(ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם סע' כ"ג).

"הרעיון העומד מאחורי הוראות חוק עבודת נשים, חוק הגנת השכר, חוק דמי מחלה, וכן הוראות דומות נוספות, הוא שקיימת זיקה בין העובד לבין "מקום העבודה". זיקה זו היא מרכזית ומשמעותית ביחסי העבודה ומחייבת הגנה. המחוקק הבטיח כי זכויותיו על פי חוק של עובד יישמרו". (ח' הרדוף, זכויות עובדים בחילופי מעבידים, בפירוק חברה ובכינוס נכסים (תל אביב, 1988) 22, 25, 38, 606-607)